Bloggen har ny webadress: www.blogga.web4max.com

Där finns nu också loggablogga.